fbpx

ІТ аудит на підприємстві

В сучасному світі, успішне ведення бізнесу можливе лише при надійній та стабільній роботі всіх ІТ-сервісів. Будь-яка компанія, яка живе у високому ритмі сьогодення та зростає регулярно зіткається із потребою впроваджувати нові технології, вдосконалювати існуючі ІТ-сервіси та оптимізувати витрати та ресурси. Еффективний керівник підприємства завжди чітко розуміє напрямки розвитку та вдосконалення…

В сучасному світі, успішне ведення бізнесу можливе лише при надійній та стабільній роботі всіх ІТ-сервісів.
Будь-яка компанія, яка живе у високому ритмі сьогодення та зростає регулярно зіткається із потребою впроваджувати нові технології, вдосконалювати існуючі ІТ-сервіси та оптимізувати витрати та ресурси.
Еффективний керівник підприємства завжди чітко розуміє напрямки розвитку та вдосконалення ІТ-сервісів та інфраструктури, оскільки інвестиції у технології сьогодні впливають на те, як компанія зможе відповісти на ринкові виклики завтра.
Саме тому важливо, періодично проводити аудит всіх ІТ систем та сервісів, чітку оцінку стану систем та існуючих ризиків на сьогодні. І, звісно, можливості їх розвитку.
Аудит ІТ-інфраструктури – це комплекс робіт з обстеження та аналізу основних компонентів IT-інфраструктури компанії, процесів та практик організації з метою визначення відповідності сучасним потребам бізнесу та виявлення можливостей подальшої оптимізації та модернізації.
Головна мета ІТ аудиту – це оцінка ефективності, безпеки та відповідності ІТ-систем вимогам законодавства, регуляторних вимог та внутрішніх політик організації.
З точки зору ІТ-відділу – IT Аудит, буде незалежную зовнішньою оцінкою стану ІТ-сервісів, яка дозволяє оптимізувати ресурси у майбутньому, підвищити рівень надійності та інформаційної безпеки, а також отримати актуальну технічну документацію та інструкції.
Для бізнесу, ІТ-аудит є інструментом, який допомагає уточнити стратегію розвитку, прокачати конкурентну стратегію, та прийняти вірні рішення про напрямки вдосконалення ІТ-інфраструктури для оптимізації витрат на роботу з IT-сервісами в компанії.
Найважливіше: Аудит дозволяє зекономити гроші вже в перспективі 3-6 місяців, та виключити безпековы ризики
ІТ аудит може мати ряд специфічних цілей:
1) Виявлення ризиків: аудитор допомагає виявити потенційні ризики в ІТ-системах, такі
як слабкі місця в безпеці, можливості виникнення витоку даних або інші загрози безпеки.
2)Оцінка ефективності: аудитор проводить оцінку ефективності використання ІТ-ресурсів, таких як апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі та процеси, з метою виявлення можливих вдосконалень.
3)Відповідність нормативним вимогам: аудитор перевіряє відповідність ІТ-систем вимогам законодавства, стандартів, регуляторних вимог та внутрішніх політик організації, таких як GDPR, PCI DSS, ISO 27001 та ін.
4)Перевірка та підтверждення планів дій у випадку критичних збоїв(плани бізнес-контенту): аудитор може перевірити наявність планів бізнес-контенту та відновлення після аварій, резервного копіювання та відновлення даних, щоб забезпечити захист від втрати даних та недоступності систем.
5) Аналіз прав доступу: аудитор може перевірити системи керування доступом, щоб забезпеч
6) Аналіз наявної мережевої інфраструктури: аудит створює документацію на існуючи системи та надає рекомендації щодо підвищення їх ефективності та модернізації.                                                                                                                                                     7) Аналіз робочих місць та ПЗ: аудит дає аналіз та рекомендації щодо уніфікації робочих місць та ПЗ, що в подальшому знижує вартість обслуговування та сукупна вартість володіння для бізнесу.
Всі зазначені вище аспекти та перевірки покриває комплексний аудит від Оптіма Сервіс.
Будемо раді допомогти Українському бізнесу зростати та ставати більш конкурентними у бурхливому сьогоденні.